Rượu Vang ý Pinataro Primitivo apulia

Dung tích
Dung tích
Giống nho
Giống nho
Loại vang
Loại rượu
Nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Nồng độ
Nồng độ

900.000

Còn hàng